Περιοχή Πελατών (Client Area)

Περιβάλλον Διαχείρισης Domain

Προχωράμε ένα βήμα μπροστά & σας δίνουμε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε το Όνομα Χώρου (Domain) που έχετε κατοχυρώσει σ'εμάς, μέσα από ένα απλό & φιλικό περιβάλλον διαχείρισης.

Τώρα έχετε εσείς τον έλεγχο του Ονόματος Χώρου (Domain), που σας ανήκει.

Με αυτόν τον πολύ απλό & φιλικό τρόπο, εσείς, ο ιδιοκτήτης του Oνόματος Xώρου (Domain Owner), μπορείτε να προχωρήσετε "απευθείας" σε κάποιες συγκεκριμμένες ενέργειες.

Ενδεικτικά μπορείτε να πραγματοποιήσετε, εύκολα, γρήγορα & με ασφάλεια, την ενημέρωση - αλλαγή των NameServer's, στους οποίους φιλοξενείται η ιστοσελίδα σας ή την ενεργοποίηση - απενεργοποίηση ανακατεύθυνσης του Ονόματος Χώρου (Domain) κ.α., χωρίς να χρειάζετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσουμε το περιβάλλον διαχείρισης & για το δικό σας Όνομα Χώρου (Domain), θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να σας στείλουμε προσωπικούς κωδικούς εισόδου.

Προσοχή!!!
Η υπηρεσία αφορά μόνο τον νόμιμο κάτοχο & ιδιοκτήτη του Ονόματος Χώρου (Domain).
Οι κωδικοί εισόδου στο περιβάλλον διαχείρισης Ονομάτων Χώρου είναι προσωπικοί & δεν επιτρέπεται η γνωστοποίηση τους σε τρίτους.

 

 

 

Περιβάλλον Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου (Domain)